Půda jako geostrategický faktor Zdroj : www.literarky.cz 25.5.2013

25.05.2013 11:15
Počet obyvatel planety do roku 2050 vzroste z dnešních sedmi na devět miliard, ačkoli už dnes ve světě hladoví na 850 milionů lidí a každých 6 vteřin umírá jedno dítě hlady.
Tendence růstu počtu obyvatel, kterou v mnoha zemích provází i růst životní úrovně, vyvolává vyšší poptávku po potravinách a spolu s tím i šroubuje i jejich ceny. A některé faktory tento vývoj ještě vyostřují – namátkou výroba biopaliv, agresivní rozšiřování pouští na úkor obdělávatelné půdy, stále rychlejší proměna ve strategickou suroviny nebo dopad změn klimatu na úroveň zemědělské výroby. Více čtěte zde.

—————

ZpětRepasované notebooky a repasované počítače